Cobol Development

Modern geliştirme araçlarının üretkenliği ve Windows, UNIX, Linux, .NET, Java Virtual Machine (JVM), Docker ve Cloud dahil olmak üzere yeni platformların dağıtım esnekliği ve seçimiyle iş uygulamalarınızı geleceğe taşıyın

Identıty Access Management

Uyarlanabilir kimlik merkezli uzmanlığımız, modern BT ekosistemlerini yönetmeniz için size kimlik, erişim ve ayrıcalık yönetimi için entegre bir platform sunar.

Dısaster Recovery

Micro Focus çözümleri, planlama ve zamanlamadan hızlı geçiş uygulamasına kadar, otomatik, gözetimsiz yüksek hızlı Fizikselden Sanala (P2V), Sanaldan Sanala (V2V) veya her yerden her yere sunucu geçişleri imkanı sunar.