E-Fatura

e-Fatura ile faturalarınızı elektronik ortamda ileterek kağıt, sarf malzemesi, kargo vb. giderlerden tasarruf edin. İş süreçlerinizi sadeleştirirken operasyonunuzu rahatlatın.

E-Defter

e-Defter ile her yıl sonu notere onaylattığınız, bastırdığınız ve fiziksel olarak sakladığınız defterleri elektronik ortamda oluşturup saklayabilirsiniz. Böylece noter, kağıt, muhasebe ve depo giderlerinden tasarruf yapmış olursunuz.

E-Arşiv

e-Arşiv Faturası ile E-Fatura limiti altında kalan(10 Milyon TL) mükellef ve gerçek kişilere elektronik ortamda fatura göndererek kağıt faturayı ortadan kaldırabilirsiniz.

E-Bilet

e-Bilet ile yolcularınıza elektronik bilet göndererek Maliye Bakanlığı Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB) ile tam uyumlu hale gelebilirsiniz. Ayrıca yolcularınızda biletlerine rahatlıkla erişip mali işlemlerde kullanabilirler..