VBT Yazılım SPK Onaylı İzahname Ek-1 Bağımsız Denetçinin Sorumluluk Beyanı Ek-2 VBT Yazılım - Esas Sözleşme Ek-3a VBT Yazılım - 31 Aralık 2018-2019-2020 Özel Bağımsız Denetim Raporu Ek-3b VBT Yazılım - 31 Mart 2021 Özel Bağımsız Denetim Raporu Ek-4 Bağımsız Hukukçu Raporu Ek-5 Bağımsız Hukukçunun Sorumluluk Beyanı Ek-6 VBT Yazılım - Fon Kullanım raporu ve YK Kararı Ek-7 Ortaklar Tarafından Verilen Tüm Taahhütler Ek-8a VBT - Tüm Ortak ve YK Üyelerinin Pay Tebliği 8.1 Beyanları Ek-8b VBT - Tüm Ortak ve YK Üyelerinin Bankacılık Kanunu Beyanları Metro VBT Yazılım Fiyat Tespit Raporu ve Ekinde Sorumluluk Beyanları