2021 Olağan Genel Kurul

VBT 2021 Kâr Payı Dağıtım Tablosu'nu görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Bilgilendirme Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul İlan Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi'ni görüntülemek için tıklayınız.

2022 Olağan Genel Kurul

VBT 2022 Kâr Payı Dağıtım Tablosu'nu görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Bilgilendirme Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul İlan Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nı görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi'ni görüntülemek için tıklayınız.

2023 Olağan Genel Kurul

VBT Genel Kurul Bilgilendirme Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.

VBT Genel Kurul İlan Metni'ni görüntülemek için tıklayınız.