Eskiden şirketler her konudaki uzmanlıkları kendi bünyesinde barındırırken, günümüzde sadece şirketin temel faaliyetleri konusundaki uzmanlıklara sahip olup, diğer yan faaliyetleri "Dış Kaynak (OUTSOURCE)" yöntemiyle halletme yoluna gitmektedirler. Outsource hizmetleri temizlik, güvenlik, ulaşım gibi konularla başlamış ve bugünlerde "Faturalama Hizmetleri"ne kadar gelmiştir. Bugün bir çok önemli şirket faturalama hizmetlerini outsource olarak sağlamaktadır.

Bu bağlamda VBT müşterilerinin Bilgi Teknolojileri Çözüm Ortağı olarak, ekonomik ve ölçülebilir bir fayda sağlayarak, kurumunuzun ihtiyacı olan Bilişim Uzmanlıkları açıklarınızı kapatmaktadır.

VBT bugüne kadar Türkiye çapında büyük kurumlarla çalışarak edindiği tecrübe sayesinde, kısa sürede ihtiyacınız olan uzmanlıkları değişik iş modellerinde dikkatinize sunmaktadır.

Bu iş modelleri:

Proje bazında; Belirli bir konuda tanımlanan specler doğrultusunda iş VBT'ye verilir, VBT işi yapar ve zamanında size teslim eder. Örneğin, bir yazılım geliştirme projesinde, yazılımın bir bölümü VBT'ye outsource edilebilir.

Uzmanlık bazında; Şirketinize barındırmak istemediğiniz uzmanlıkları, VBT uzmanlarından sağlayabilirsiniz. Örneğin; bir VBT Database uzmanı haftada 2 gün kurumunuza gelerek, database konusunda size hizmet verebilir.

Eleman bazında; İhtiyaç duyacağınız elemanları, uzmanlık konularına göre VBT'den talep edebilirsiniz. VBT, kendi kaynaklarını veya CV database'inden size en uygun elemanları bularak, hizmetinize sunar. Örneğin; Uzman bir JAVA programcısı yada bir Cobol programcısı 1 yıllık bir süre ile kurumunuza kiralanabilir. Bu modelde elemanın idari yönetimi kurumunuzda, özlük hakları ve bordro hizmetleri ile iş kanununda belirtilen yasal yükümlülükler VBT tarafında olmaktadır.

VBT oursource konusunda bugüne kadar İş Bankası, Avea, IBM, OYAK Renault, Pepsi, THY, SGK gibi kurumlara hizmet vermiş ve hali hazırda da hizmet vermeye devam etmektedir.