Elektrik şebekesini planlayın, tasarlayın, işletin ve bakımını yapın.

dpPower, enerji şirketlerinin kilit iş süreçleri için tam destek sağlayan web tabanlı Şebeke Bilgi ve Yönetim Sistemidir.

Coğrafi ve şebeke bilgi sistemlerini bir arada bulunduran ve verinin yaşam döngüsü üzerinde yer alan şebeke planlaması, şebeke yönetim hesaplamaları, proje yönetimi, kesinti yönetimi, bakım ve iş akışı yönetimi gibi tüm süreçlere destek veren bir yönetim sistemidir.

Altyapı hizmeti şebeke güvenilirliğini ve verimliliğini artırın

DpPower’ın yerleşik dağıtım ve kesinti yönetimi işlevleriyle, kesinti sürelerini kısaltabilir, kesinti KPI'larını iyileştirebilir ve raporlamayı basitleştirebilirsiniz.

Saha ekibinizi güçlendirin

Ayrıntılı şebeke bilgileri, gönderilen iş emirleri, proje dokümantasyonu ve mobil cihazlardaki operasyonel anahtarlama işlemlerini güvenli ve gerçek zamanlı olarak elde edebilirsiniz.

Şebekenizin bilgisini artırın ve ilgilileriyle paylaşın

dpPower, tüm kuruluşunuza doğru, tutarlı ve güncel şebeke bilgilerine tek bir platform üzerinden erişim imkânı sağlar.

Tüm işinizi kolaylaştırın ve optimize edin

dpPower’ın gelişmiş şebeke modellemesi, altyapı hizmetlerine elektrik şebekesini güvenli, güvenilir ve optimum bir şekilde tasarlama, uygulama ve işletme imkanı sağlar.

Şebeke Yaşam Döngüsü Yönetimi

dpPower Şebeke Bilgi ve Yönetim Sistemi çözümü, elektrik kuruluşlarının şebekelerini ve varlıklarını verimli ve şeffaf bir şekilde planlamasına, tasarlamasına, uygulamasına, işletmesine ve bakımını yapmasına olanak tanır.

Plan&Tasarım: Elektrik şebeke planları oluşturun ve optimize edilmiş gerçekçi tasarımlar oluşturarak zamandan ve kaynaklardan tasarruf edin.

Uygulama: Şebekenizin oluşturulması ve devreye alınması sırasında tüm faaliyetlerin kontrolünü ele alın.

İşletme: Müşteri bağlantısından kesinti yönetimi ve bakıma kadar kritik süreçleri düzenleyin.

Bakım: Şebeke sonrası durum veya risk analitiği desteği ile modern denetim ve bakımı sürdürün.

Elektrik hizmetleri için dpPower'daki temel özellikler
Şebeke Altyapısı ve Modeli

Gelişmiş araçlar ve raporlarla şebeke yapısını ve topolojisini belgeleyin, görüntüleyin ve anlamlandırın.

Şebeke Planlaması ve Tasarımı

Optimize edilmiş teknik analiz ve kontrollü finansal yatırım araçları ile şebeke değişikliklerini planlayın ve tasarlayın

Şebeke Bakımı

Önleyici bakımı dijitalleştirin, yönetin ve bakım kararını yönlendiren sonuçları analiz edin
Şebeke Operasyonları

Arıza konumu, izolasyon ve restorasyon desteği ile gelişmiş dağıtım ve kesinti yönetim sistemi

Mobilite ve Saha Uygulamaları

Şebeke bilgilerini görüntüleyin, düzenleyin ve sahada gerçek zamanlı olarak gerekli işlemleri yaparak anahtarlamaları düzenleyin

Proje, İş ve Kaynak Yönetimi

Projeleri yönetin, kaynakları planlayın ve ekipler arasındaki işbirliğini iyileştirin